Naše ordinace

V roce 2022 jsem založila společnost Praktik Vltava s.r.o. a převzala ordinaci MUDr. Jany Kelnárové. V naší ordinaci nadále poskytujeme léčebnou a preventivní péči v rámci všeobecného praktického lékařství pro dospělé, služby závodního lékařství, administrativní úkony, odběry biologického materiálu a následné rozbory a aplikaci očkování. 

Lékařka:  MUDr. Kamila Sejková

1997-2003 studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

2003 nástup na Interní oddělení nemocnice České Budějovice

2010 atestace z vnitřního lékařství

2019 atestace ze všeobecného praktického lékařství

Od roku 2022 Praktik Vltava s.r.o.

Člen ČLK, SVL JEP, SPL

Po promoci na LF jsem nastoupila na interní oddělení, kde jsem pracovala na lůžkovém oddělení, na JIP a hlavně na ultrazvucích, kde jsme se věnovala zejména vyšetření cév. V roce 2010 jsme atestovala z vnitřního lékařství a v roce 2012 nastoupila na první mateřskou dovolenou. Během mateřských povinností jsem stále docházela na internu, do služeb a na zkrácený úvazek, začala jsem ale také zastupovat v ordinacích praktických lékařů a rozhodla jsem se, že to bude moje další cesta. Doplnila jsem si vzdělání a v roce 2019 odatestovala z praktického lékařství. Na internu docházím stále, i když už jen do pohotovostních služeb. Jsem mámou dvou holek a dvou kluků, kterým věnuji veškerý volný čas. 


Zdravotní sestra: Hana Schillerová 

                               

 


Fotogalerie ordinace


Vybavení ordinace

QuikRead Go automatické a komfortní testování CRP, okultního krvácení, glykovaného hemoglobinu

BTL-08 ABPM zaznamenává tlak krve v přednastavených intervalech, po dobu 24 hodin

Moderní EKG přístroj BLT- 08

Reflexní fotometr Urisys 1100 určený k měření a vyhodnocování močových testovacích proužků Roche Diagnostics Combur Test® UX 

Pulzní oxymetr je určen pro měření 

okysličení krve a pulzu.

POCT INR CoaguCheck. Pro vyšetření srážlivosti krve , zejména při léčbě warfarinem.